SZOK

Co to jest Szok?

SzKOLNY OŚRODEK KARIERY?

 • SzOK to planowanie kariery edukacyjno - zawodowej.
 • SzOK to możliwość uzyskania informacji o kierunkach dalszego kształcenia
 • SzOK to poznawanie swoich możliwości.
 • SzOK to informacje o rynku pracy.
 • SzOK to pomoc dla rodziców zainteresowanych przyszłością swoich dzieci.
 • SzOK to wsparcie dla nauczycieli i wychowawców.
 • SzOK to Twój drogowskaz do sukcesu edukacyjno - zawodowego.

 

Program "Szkolny Ośrodek Kariery" zapoczątkowany został  przez p. Agnieszkę Czarnotę,
kontynuowany jest  przez p. Elwirę Kwiatek

Uczestniczą w nim  uczniowie   gimnazjum  oraz uczniowie  klas piątych i szóstych szkoły podstawowej.

W trakcie realizacji projektu podjęto  następujące działania:

a)      Konsultacje indywidualne dla uczniów i ich rodziców,

b)     Zajęcia grupowe w klasach  (wykłady, pogadanki, warsztaty, pokazy ,…),

c)      Zajęcia wyjazdowe: Powidz (zobacz galerię), Jeziory (zobacz galerię), Grodzisk Wlkp., Wolsztyn (zobacz galerię), Poznań,

d)     Wycieczki do zakładów pracy na terenie Granowa: Firma Szajek (zobacz galerię), Firma „Granbud”, Firma ”Domowe Wypieki” pani Danuty Zboralskiej (zobacz galerię),  Zakład Fryzjerski „Danka” pani Danuty Lenartowskiej (zobacz galerię), Bar „Smaczek„ pani Anny Błachowiak  (zobacz galerię), Salon Urody pani Magdaleny  Bródki (zobacz galerię),

e)     Współpraca z OSP Granowo, tworzenie młodzieżowej drużyny strażackiej (zobacz galerię)

f)       Dwukrotna wizyta w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Grodzisku Wlkp., pogadanki, pokaz filmu, pokaz tresury psa policyjnego (zobacz galerię)

g)      Udział w comiesięcznych zajęciach Polskiej Akademii Dzieci  na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, prowadzenie wykładów przez naszych uczniów. (zobacz galerię)

h)     Spotkania z ciekawymi ludźmi: z p. Rafałem Lusiną –przedsiębiorcą z Grodziska Wlkp. (zobacz galerię), p. Pawłem Kubiakiem-absolwentem naszej szkoły (zobacz galerię), kontrolerem ruchu lotniczego, przedsiębiorcami z Granowa,

i)        Nawiązanie współpracy z doradcą zawodowym ZSP w Grodzisku Wlkp. p. Magdaleną Ambrozik, spotkania, pokazy, prezentacje, oferty  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp.,

j)       Nawiązanie kontaktów z byłymi absolwentami szkoły.

k)      Udział w konkursach: „Ocalić od zapomnienia zawody z przeszłości.”  Konkurs organizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Grodzisku Wlkp.

Uczennice: Brygida Gawrońska i Andżelika Urbaniak z klasy VI a  zdobyły wyróżnienie.                    

Trwa Konkurs „Już dziś dbam o swoje jutro”.

l)        Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Grodzisku Wlkp.

m)   Zorganizowanie „Tygodnia Przedsiębiorczości”,

n)     Udział w „Festiwalu Zawodów”,

o)     Zorganizowanie „Dyskoteki zawodów” oraz dyskoteki pod hasłem „Ty wybierasz naturę”  (zobacz galerię)

p)     Udział w akcjach charytatywnych: „Pomóżmy Majce” , „Pomóżmy Damianowi” , „Opatrunek na ratunek” .

q)     Warsztaty:  kulinarne, cukiernicze, przygotowanie dekoracji świątecznych, (zobacz galerię)

r)       Warsztaty przedsiębiorczości,

s)      Przygotowanie narzędzi diagnostycznych, scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych,

t)       Udział w szkoleniach: warsztatach, seminariach, pogadankach  z doradztwa zawodowego,

u)     Współpraca z: pedagogiem, psychologiem, wychowawcami  i rodzicami,

v)      Współpraca z innymi szkołami  z rejonu: LO z Grodziska Wlkp., LO z Opalenicy, …

Zakres działalności SzOK-u:

 • Indywidualne porady edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
 • Możliwość diagnozy predyspozycji zawodowych, stylów uczenia się.
 • Rozwijanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy np. komunikacji, twórczego rozwiązywania problemów.
 • Tworzenie i aktualizowanie bazy informacyjnej o zawodach.
 • Prowadzenie tablicy informacyjnej na terenie szkoły.
 • Nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z Urzędem Pracy i innymi instytucjami działającymi na rzecz ucznia w kontekście planowania kariery.
 • Organizowanie Szkolnego Dnia Kariery.