Szkoła

Nasza szkoła to nie tylko lekcje w ławkach i z podręcznikiem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
i potrzebom naszych uczniów organizujemy cały szereg zajęć wychodzących poza stereotypowe wyobrażenie lekcji. Jesteśmy instytucją otwartą na wszelkie działania,
w których przekazywane treści są związane z kształtowaniem
i wychowaniem młodych ludzi.